Informacje Ogólne

III Spotkanie po EASD
I Konferencja Czasopisma „Diabetologia Kliniczna”

Termin:
16–17 listopada 2012 roku

Miejsce:
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre
ul. Towarowa 2
00–001 Warszawa

Uczestnictwo:
Bezpłatne — liczba miejsc ograniczona

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora po zakończeniu konferencji w biurze obsługi konferencji.

Pragniemy poinformować, że po zakończeniu konferencji będzie można indywidualnie dokonać wydruku certyfikatu. W tym celu prosimy o skorzystanie z poniższej instrukcji.

Wydruk certyfikatu

  • W celu wydrukowania certyfikatu, należy wykorzystując własny login i hasło zalogować się na własny profil
    wybierając w menu opcję Rejestracja
  • Po zalogowaniu z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy zakładkę Wydruk Certyfikatu
  • Następnie wybieramy opcję Pobierz certyfikat
  • Po wyborze opcji (pobierz certyfikat) wygenerowany certyfikat gotowy do wydruku pojawia się w nowym oknie.
  • Po pojawieniu się gotowego szablonu prosimy o druk certyfikatu.

W razie błędów w danych, lub jakichkolwiek innych problemów prosimy o kontakt.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r.  nr 234, poz. 1570).