Informacje ogólne

Miejsce:
Hotel Scandic 
Podwale Grodzkie 9
Gdańsk

Termin:
24-25 października 2014 roku

Certyfikaty uczestnictwa:
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora po zakończeniu konferencji w biurze obsługi konferencji.

 

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).